Jaktskytte

Jaktskytteträning i en skjutbiograf är den bästa och roligaste jaktskytteträning som finns.

I en en skjutbiograf skjuter man inomhus med skarp ammunition på jakt filmssekvenser som spelas upp på en 3x9m stor filmduk. Effekten blir som om du stod på en riktig jakt, med den skillnaden att efter varje skott får du en markering på duken som talar om var ditt skott träffade.

Biografskytte på rörliga mål är så nära riktig jakt du kan komma. Du får möjligheten att prova skott på djur du kanske aldrig ens skulle lyfta bössan för vid riktig jakt. Du lär dig vart dina begränsingar i skyttet är och vilka skott som du är trygg med. Några tillfällen på skjutbiografen gör alla jägare till bättre jaktskyttar. Kombinera gärna ett besök hos på biografen med en skjutlektion - se "skjutskola".